Twój pomysł, europejskie pieniądze

”ECO-ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

loga_wl_ue_pr