Efekt ekologiczny przy zastosowaniu instalacji solarnych.

„ECO ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK”

W ramach projektu zostały zastosowane 303 instalacje solarne z 694 kolektorami typu KS2100 TLP ACR. Łączna powierzchnia czynna zastosowanych kolektorów płaskich wynosi 1263 m2. Wysoka sprawność kolektorów słonecznych także dzięki zastosowaniu szkła antyrefleksyjnego, pozwala na osiąganie uzysków ciepła nawet powyżej 400 kWh/m2rok [*1]. Każdy 1 m2 powierzchni czynnej kolektora pozwala ograniczyć zużycie węgla kamiennego o około 60÷70 kg/rok.

Całkowity efekt ekologiczny dla gminy Ostrówek, dzięki zastosowaniu instalacji solarnych prezentuje się następująco:

0 kg/rok
Mniej dwutlenku węgla (CO2)
0 kg/rok
Mniej tlenku węgla (CO)
0 kg/rok
Mniej dwutlenku siarki (SO2)
0 kg/rok
Mniej tlenków azotu (NxOy)
0 kg/rok
Mniej pyłów
0 kg/rok
Mniej benzo(a)pirenu

Wskaźniki przyjęte do obliczeń [*2][*3][*4]

Zastosowane kolektory – 31 500 drzew

Sam dwutlenek węgla CO2 nie jest uznawany za zanieczyszczenie, a „jedynie” za gaz odpowiedzialny za powstawanie efektu cieplarnianego. Emisja dwutlenku węgla jest nieunikniona, gdyż jest on produktem spalania każdego rodzaju paliwa. Ważną rolę w redukcji ilości dwutlenku węgla w środowisku pełnią rośliny. Jedno dorosłe drzewo absorbuje rocznie około 8 kg CO2. Zastosowane w gminie Ostrówek kolektory słoneczne ograniczające emisję CO2 o 252.000 kg/rok są więc równoważne „pracy” 31.500 drzew.

Źródła:

  • [1] Wyniki symulacji komputerowych w programie GetSolar efektów pracy instalacji solarnych
  • [2] „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw”, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • [3] Parametry jakościowe węgla grubego ZG Sobieski
  • [4] Sprawność kotła stałopalnego w trybie pracy na podgrzewanie wody użytkowej, średnio 60%