Gmina Ostrówek

Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje z gminami: Niedźwiada od wschodu, Lubartów od południa, Firlej i Kock od zachodu, oraz z gminami Czemierniki i Siemień od północy.
Zachodnią granicę gminy na pewnym odcinku stanowi koryto rzeki Wieprz, następnie Wieprzysko – starorzecze Wieprza uchodzące obecnie do Tyśmienicy oraz Tyśmienica, natomiast północna kompleks lasów Nadleśnictwa Lubartów.
Siedzibą gminy jest miejscowość Ostrówek Kolonia.

W skład gminy wchodzi 15 wsi: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Kolonia Dębica, Jeleń, Kamienowola, Luszawa, Leszkowice, Ostrówek, Kolonia Ostrówek, Tarkawica, Zawada, Żurawiniec, Kolonia Żurawiniec.

Instalacje w ujęciu ilościowym

Ilość instalacji solarnych: 12

Ilość instalacji solarnych: 8

Ilość instalacji solarnych: 14

Ilość instalacji solarnych: 26

Ilość instalacji solarnych: 12

Ilość instalacji solarnych: 8

Ilość instalacji solarnych: 27

Ilość instalacji solarnych: 38

Ilość instalacji solarnych: 13

Ilość instalacji solarnych: 13

Ilość instalacji solarnych: 34

Ilość instalacji solarnych: 50

Ilość instalacji solarnych: 18

Ilość instalacji solarnych: 7

Ilość instalacji solarnych: 13

Ilość instalacji solarnych: 4